DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

S.O.S. Život pro koně-útulek pro koně

Vítejte na stránce tradiceavenkov.wbs.cz v sekci S.O.S. Život pro koně-útulek pro koně

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Cílem útulku není jen poskytovat dočasný azyl starým, nechtěným nebo týraným koním, ale také zlepšování a zkvalitňování vzájemných vztahů mezi lidmi a zvířaty, zlepšování příslušných právních norem, získávání nových členů a spolupracovníků a osvětová činnost mezi veřejností. Rozšiřování informací mezi lidmi o kladném vztahu ke zvířatům a vzájemných přátelských vztazích. Naší činností se budeme snažit zmírnit dlouhodobou absenci výchovy ke správnému vztahu člověka a zvířete. Např. nositel Nobelovy ceny, zakladatel etologie, Konrad Lorenz, došel ke zjištění, že ve velice malém časovém období – ve velmi raném věku je do dítěte možno vtiskávat pozitivní vztah k přírodě. Pokud se tak nestane, po celý zbytek života už není člověk schopen tento vztah získat; nebo ne v takové míře jako v dětství. Pokud malé dítě zažije krásný vztah se zvířetem v raném dětství, je tímto vztahem formována jeho osobnost na celý život a proto se chceme zaměřit hlavně na malé a nejmenší človíčky formou různých aktivit, viz dále.

Tím, že člověk k sobě zvířata před dávnými lety připoutal, nese za ně odpovědnost. Veřejnost může zásadně ovlivňovat situaci v oblasti ochrany svým aktivním zájmem o toto dění. Každý má možnost nezůstat lhostejný v konkrétních případech a nestrkat hlavu do písku když se jedná o bezpráví vůči zvířatům. Musíme se naučit nestydět se veřejně projevit svůj postoj. Jednotlivé případy týrání zvířat důsledně oznamovat orgánům, které určuje zákon.
Žijeme v 21.století – v moderní, technicky vyspělé době, ale přesto v naší společnosti zůstávají stereotypy, které zde nemají místo. Občanské sdružení S.O.S.-Život pro koně-útulek pro staré a týrané koně vzniklo z potřeby reagovat na lidskou lhostejnost a minimální odpovědnost vůči zvířatům se kterými žijeme. Každým rokem se tisíce zvířat v České republice dostávají do situací, které nelze hodnotit jinak, než jako jejich týrání. Záchrana a pomoc těmto zvířatům vyžaduje obrovské úsilí mnoha lidí a stojí také velké množství finančních prostředků. U každého případu lze vysledovat lidskou hloupost, nezodpovědnost, lhostejnost, lehkomyslnost a toto vše se pak snaží napravovat takové organizace jako je ta naše.
Většina situací, se kterými se setkáváme, je především negativních. Často bychom potřebovali vzpružit a povzbudit něčím pozitivním, kdy se jedná o opravdu krásné soužití člověka se zvířetem; tak, jak by to mělo být, aby to byl opravdu rovnocenný, přátelský, vzájemný vztah člověka a zvířete; ne situace, ve které člověk vystupuje z pozice síly.
Snažme se, aby se zvířatům ve větší míře dostávalo od člověka toho, s čím ona k člověku přichází. To je totiž na rozdíl od mnoha lidských vlastností, následováníhodné.
V útulku funguje i poradenská telefonní linka sloužící lidem nejen k informacím ohledně útulku, ale i k oznamování případů týrání nebo případů, kdy zvířata strádají špatnou péčí. Zde Vám poradíme, jak postupovat v souladu se zákonem a jak by měl oznamovatel danou situaci řešit. Postup bývá většinou účinný a úspěšný i když někdy zdlouhavý. Pokud dojde k odebrání zvířete (koně) kvůli špatným podmínkám nebo týrání, útulek mu poskytne dočasný azyl a po vyléčení se snaží zprostředkovat nový a lepší domov a vhodného majitele. Pokud se jedná o jiné zvíře než koně, budeme se snažit spolupracovat s ostatními útulky.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na kontaktní adrese S.O.S.-Život pro koně-útulek pro staré a týrané koně, Miřkov u Horšovského Týna, tel.: 604 729506. pokud budete chtít navštívit naše koníky, v Plzni, Na Bořích 50, je naše kancelář

Velké množství dalších a podrobných informací o útulku, o jeho koních a dalších zachráněných zvířátkách, o akcích v útulku o možnosti pomoci týraným zvířatům a spousty dalšího, najdete na webových stránkách útulku a to www.soszivotprokone.wz.cz

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz