DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O nás

Vítejte na stránce tradiceavenkov.wbs.cz v sekci O nás

 

   Občanské sdružení Tradice a venkov je provozovatelem Ekocentra Sedmihoří a Muzea venkovských řemesel. Toto sdružení vzniklo v září 2010 s cílem probudit v lidech opět zvyky a tradice které nezmizely, ale usnuly v naší paměti a čekají jen na to, až sfoukneme prach ze svých vzpomínek a vdechneme jim nový život. Návratem zpět chceme lidem vrátit radost z dokončeného díla. Radost z výrobku, který od počátku až do konce vytvořil či vypěstoval člověk sám.
   Zatím se pohybujeme na začátku a hledáme cesty i metody, jak uspět v moderním světě s něčím tak dávným a zapomenutým jako jsou tradiční lidová řemesla., šetrný přístup ke zvířatům, rostlinám a krajině. Jak je možné, že dlouhé generace našich předků vyráběly, pěstovaly a žily v souladu s přírodou a prostředím kolem sebe a nezničily ho za celou dobu tak, jako jen pár generací před námi. Pojďme to zkusit jejich filosofií, když ta naše zklamala a zkusme tak zachránit ještě alespoň to, co zbývá.

   Občanské sdružení Tradice a venkov bylo založeno s cílem obnovovat, zachovávat a rozšiřovat zájem veřejnosti nejen o tradiční a ruční řemesla jako nedílnou součást naší národní kultury a historie, ale o lepší, spokojenější a klidnější obyčejný život. Naší snahou je nabídnout zájemcům z řad dětí i dospělých možnost vlastní tvořivé práce, využití volného času. Dětem dát možnost poznat krásu řemesla a možnost uplatnit svoje zájmy v budoucím životě, naučit je vnímat věci kolem sebe, přírodu a zvířata nejen z pohledu materiálního okamžitého zisku, ale v dlouhodobém pohledu i s ohledem na budoucí generace.

Společné úsilí bude směřovat k ochraně hodnot vytvářených po celá staletí, v nichž je zobrazen život předků (bydlení, práce, víra a zvyky, zábava a umění), jsou proto základem kulturní identity.

Za pomoci všech, kteří jsou ochotni udělat něco i pro ostatní se nám to jistě podaří. Oživíme staré a dobré tradice, vytvoříme nové, pozvedneme slávu rodného kraje, ale hlavně uděláme něco pro sebe a svoje děti

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz